L.O.T.U.S. 

is een afkorting en staat voor:


LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING van SLACHTOFFERS

En is in 1963 opgericht door "Het Oranje Kruis" . 

Op 1 maart 1975 werd de Organisatie LOTUS® opgericht met als doel: 
Het kontakt en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen; 
De eenheid in optreden te bevorderen; 
De kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen; 
Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS®-aantekening; 
Medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens, oefeningen, enz. 

DICHTER BIJ DE PRAKTIJK

Opzet is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld: 
Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert; 
Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn; 
Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen; 
EHBO-ers worden door het omgaan met LOTUS®-slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed, enz. zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen; 
EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS®-slachtoffers heeft kunnen beoefenen. 

LOTUS®GROEPEN EN -STUDIEKRINGEN

De opleiding tot LOTUS®SLACHTOFFER vindt plaats in STUDIEGROEPEN. Een studiegroep staat onder leiding van een gediplomeerd Lotusinstructeur en een arts, bij de LOTUS® "medisch-begeleider" genoemd. In zo'n 40 a 50 lessen leert een aspirant-LOTUS®slachtoffer ACTEREN, GRIMEREN, ONTWERPEN en ENSCENEREN.

Kortom, men leert wat gewonde mensen ervaren en hoe dat moet worden uitgebeeld. Na het met goed gevolg afleggen van een examen, ontvangt men de LOTUS®AANTEKENING en mag men zich "gediplomeerd slachtoffer" noemen. Daarbij blijft men onder leiding van een gediplomeerd Lotus®instructeur en onder medische begeleiding van een arts regelmatig oefenen in een STUDIEKRING.

Tijdens deze voortgezette opleiding leert het lotus®slachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals slagaderlijkebloedingen, uitgebreide verbrandingen, epilepsie, suikerziekte, ademhalingsstoornissen, afgerukte lichaamsdelen enz.Dit alles met het doel om andere mensen, die op een of andere wijze met eerste hulpverlening van doen kunnen hebben, vertrouwd te maken met slachtoffers en situaties die zij in werkelijkheid kunnen tegenkomen en om ze ervaring te laten opdoen in het op de juiste wijze verlenen van eerst hulp.

Het optreden van LOTUS® bij de EHBO-lessen, -oefeningen, -wedstrijden, -examens enz. is al lang geen fenomeen meer. Integendeel, LOTUS® is in de loop der jaren een vertrouwd beeld geworden. Waar men eenmaal kennis heeft gemaakt met de mogelijkheden die LOTUS biedt, raakt men er steeds meer van overtuigd, dat de eerste helper op deze wijze veel dichter bij de praktijk van de hulpverlening wordt gebracht.


DE ERKENNING VAN HET LOTUS®SLACHTOFFER

Uit regelmatig inzetten van LOTUS®slachtoffers bij de EHBO-opleidingen en -herhalingslessen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt, dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben, het nut van LOTUS® inzien. Het gevolg hiervan is dat LOTUS® steeds meer wordt ingezet. De ERKENNING die hiervan uitgaat geeft het LOTUS®slachtoffer zo de noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als "slachtoffer" te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz.,omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren. De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.


WAAROM WORDT MEN LOTUS®SLACHTOFFER?

Idealisme en gedrevenheid zijn de bepalende factoren die iemand er toe brengen LOTUS®- slachtoffers te worden en te blijven 
EHBO-ers die regelmatig met LOTUS®slachtoffers worden geconfronteerd doen bijzonder veel ervaring op. 
Ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen; 
Ervaring op het gebied van wat het slachtoffer mankeert; 
Ervaring in het omgaan met een slachtoffer. 
Wat constateren we? Spel en werkelijkheid vloeien ineen.

 

Binnenkort start er weer een nieuwe cursus. Op 12 september bent u welkom om 19:30 op onze leslokatie:

Multifunctioneel Centrum De Bolder
Dobbe 29 
8032 JW Zwolle

038 453 9867 
Zaal: De Garnaal