We hebben geen aparte voorlichtingsavond, maar:
In overleg is iedere belangstellende welkom om een lesavond bij te wonen.

Nieuwkomers stromen in een al bestaande groep in.
Ze beginnen dus met een achterstand maar dat is in te lopen of ze doen later examen.
Ze moeten dan wel een EHBO-diploma hebben van Het Oranje Kruis.
Eventueel van het Rode Kruis mag ook maar dan doen ze op een andere lokatie het LOTUSexamen.

De lesdata zijn als volgt:

Tijden: 19:30-22:00

De leslokatie:

Multifunctioneel Centrum De Bolder
Dobbe 29 
8032 JW Zwolle

038 453 9867 


De kosten voor de opleiding zijn op te vragen via onze penningmeester: lotusblauwvingerpenningmeester@gmail.com